Organisation

När ni har formulerat handlingsplanen är det viktigt att skapa en organisation som svarar mot det arbete som skall genomföras. Genom handlingsplanen skapas en viss organisationsstruktur i relation till ansvar för mål och genomförande av åtgärder.

Vilken kompetens och fortbildning behövs?

En tydlig delegationsordning är viktig, så att det arbete som beskrivs i handlingsplanen kan genomföras. Här handlar det om yrkesroller men också om attityder och framförallt kunskaper för att rusta jämställdhetsarbetet med rätt kompetens. Man skall därför formulera vilken kompetens som behövs och vilka fortbildningsinsatser som skall genomföras.