Information

Ett viktigt inslag i jämställdhetsarbetet gäller att informera både internt i företaget och externt till andra som är berörda. Genom ett gott informationsarbete ökas kunskapen inom företaget om ledningens uttalade inriktning att skapa ett jämställt företag samt om vilka mål man har satt upp. På så sätt ökas delaktigheten och såväl arbetsgivare som anställda på olika nivåer ges en bättre möjlighet att aktivt arbeta med de åtgärder som är relevanta för att nå målen.

Varje företag har också en egen organisationskultur med attityder och värderingar som kan vara värdefulla verktyg att arbeta med, likväl som de kan vara grogrund för jargong och handlingsmönster som motverkar jämställdhet.

Ett annat viktigt skäl för att arbeta med extern information är att visa hur ert företag värderar jämställdhetsfrågorna och att ni arbetar aktivt för att bli ett jämställt företag. På så sätt påverkar man också omgivningen, vilket kan bidra till att andra också börjar se jämställdhet som en angelägen fråga att arbeta med.