Handlingsplan

För att åstadkomma verklig förändring är det viktigt att man har en strukturerad plan som leder fram till ett konkret resultat. I handlingsplanen formulerar ni de mål och åtgärder som skapar resultat och rutiner, och som långsiktigt bidrar till jämställdhet i företaget. Det är också viktigt att ange vem som ansvarar för att målet uppnås samt vem/vilka som skall genomföra de olika aktiviteterna som leder till målet. För att detta skall bli effektivt bör ni samtidigt också formulera en tidsplanering samt en plan för hur ni skall följa upp det hela.

Använd nulägesundersökningen

Genom svaren i nulägesundersökningen kan ni få förslag på både mål och åtgärder som ni kan använda er av i ert jämställdhetsarbete. Man kan också tänka fritt och tillföra helt andra mål och åtgärder som bättre svarar mot företagens behov och förutsättningar.

Formulera handlingsplan

Er arbetsgrupp tar sin utgångspunkt i förslagen och formulerar dem i en handlingsplan. I denna redovisar ni en kortfattad nulägesbeskrivning, som grundar sig på den information som framkommit genom checklistan. I handlingsplanen ska ni redovisa mål, åtgärder, vem som är ansvarig, en tidsplan för arbetet och ange hur uppföljning av arbetet skall ske.

Nedan kan ni ladda hem en mall för hur ni tar fram handlingsplanen. Handlingsplanen omfattar fem områden:

  • Arbetsförhållanden
  • Rekrytering
  • Lönefrågor
  • Verksamhetsprodukt – varor och tjänster
  • Inköp och ekonomi

 

Ladda hem mall för handlingsplan här:

Ladda hem PDF