Standard

För att få sitt jämställdhetsarbete certifierat behöver man svara upp emot kraven i denna Standard för ledningssystemet. Samtliga punkter måste vara uppfyllda för att kunna få en certifiering.

Standarden rör:

  • Beslut och utbildning
  • Nulägesbeskrivning
  • Vision och Policy
  • Mål och Program
  • Organisation
  • Uppföljning
  • Information

 

Ladda hem standarden i PDF för att se hur er organisation förhåller sig:

Ladda hem PDF