Kontakt

Winnet är en rikstäckande organisation med lokala och regionala resurscentra som har auktorisation att genomföra jämställdhetscertifiering för företag och organisationer. Vi har stöd av Tillväxtverket för att bedriva arbete som syftar till att bidra till jämställd tillväxt och utveckling. Winnet kan bistå under hela processen och vi erbjuder utbildning, processtöd och certifiering.Om ni vill bli certifierade kan ni kontakta oss för mer information om hur certifieringsprocessen går till.


Kontaktperson

Carina Larusson
031-13 61 75 / 0706-10 64 30
carina.larusson@winnet.se

Winnet Västra Götaland

Södra Allégatan 13
413 01 Göteborg
031-13 61 75